ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านท่าอ่าง จากศาลา SML ถึงดอนเสาธง (จากบ้านนายเหลิมถึงบ้านนายวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

31 ส.ค. 63 54