ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกษตรสมบูรณ์ จากสนามฟุตบอล ชุมชนท่าอ่างสามัคคียาวไปถึงบ้านลุงโปร่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

1 ก.ย. 63 62