ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงเรียนบ้านท่าอ่าง ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

11 ก.พ. 65 42