ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์พร้อมฐานพระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

15 มี.ค. 65 48