เทศบาลตำบลด่านเกวียน

 

  นายชรินทร์  เปลี่ยนกระโทก

นายกเทศมนตรี

ตำบลด่านเกวียน

095-3569782 

วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลด่านเกวียน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อบำบัดความเดือดร้อนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน"

เทศบาลตำบลด่านเกวียน

 

นายศิริ เรืองมัจฉา

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน

089-2825343

 


ภาพกิจกรรม

     ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง..>>>


     วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน เป็นประธาน เปิดงานโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเด็กปฐมวัยและพิธีมอบใบอนุบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย..>>>


     วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ..>>>


     วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการจัดตั้งสถานีสุขภาพ (Health Station) ..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลด่านเกวียน  
2.  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
3.  ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
4.  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
6.  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567  
7.  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
9.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลด่านเกวียน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567  
10.  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลด่านเกวียน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. รายการจัดซื้อจัดจ้างฯในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567    19 เม.ย. 67 86
 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(เพิ่มเติม)    5 เม.ย. 67 140
 3. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    29 มี.ค. 67 145
 4. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    1 มี.ค. 67 151
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 ม.ค. 67 142
 6. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ฯ เลขที่ EB/1/2567    23 พ.ย. 66 146
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายรวย ปิดกระโทก ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชนท่าอ่างพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    18 ต.ค. 66 273
 2. ประกาศยกเลิกโครงการ    11 ส.ค. 66 275
 3. ประกาศ เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510    25 พ.ย. 65 167
 4. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (2565)    18 ส.ค. 65 233
 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2ปีงบประมาณ 2565    26 เม.ย. 65 406
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ด้านทิศตะวันตกจากสะพานบ้านนายช่อ ถึง ถนน 224 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)    25 มี.ค. 65 292
 1. ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลด่านเกวียน    17 พ.ค. 67 16
 2. ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    14 พ.ค. 67 25
 3. ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง    8 พ.ค. 67 37
 4. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    1 พ.ค. 67 55
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    25 เม.ย. 67 70
 6. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    3 เม.ย. 67 102
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

โดย 23 พ.ค. 67 0 3
โดย 23 พ.ค. 67 0 3
โดย 23 พ.ค. 67 0 4
โดย 23 พ.ค. 67 0 3
โดย 23 พ.ค. 67 0 3
โดย 23 พ.ค. 67 0 3
โดย 23 พ.ค. 67 0 3
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.95.36
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 217 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2095 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6578 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 104056 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์