ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลประชากร
           มีประชากรทั้งสิ้น 9,330 คน แยกเป็น ชาย 4,561 คน หญิง 4,769 คน เฉลี่ย 914 คน / ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน 3,330 ครัวเรือน ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 7,175 คน เป็นชาย 3,424 คน หญิง 3,751 คน (ข้อมูล ณ มกราคม 2554 )

หมู่ที่
ตำบล
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
1
 ด่านเกวียน
461
724
751
1,475
 
2
 ด่านเกวียน
391
496
567
1,063
 
3
 ด่านเกวียน
536
444
453
897
 
4
 ด่านเกวียน
89
31
45
76
 
5
 ด่านเกวียน
29
37
39
76
 
6
 ด่านเกวียน
1
-
-
-
 
7
 ด่านเกวียน
255
432
437
869
 
8
 ด่านเกวียน
243
383
362
745
 
10
 ด่านเกวียน
159
260
260
520
 
3
 ท่าอ่าง
433
608
637
1,245
 
4
 ท่าอ่าง
433
661
731
1,392
 
6
 ท่าอ่าง
307
479
480
959
 
ทะเบียนบ้านกลาง
1
6
7
13
   
รวม
3,338
4,490
4,751
9,199