ด่านเกวียน Homestay

 

ด่านเกวียน Homestay

 ด่านเกวียนโฮมสเตย์ บ้านพักสัมผัสวัฒนธรรม (DANKWIAN HOME STAY)        ประวัติความเป็นมา

              ตำบลด่านเกวียน มีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างแดน ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนซึ่งมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนที่ อื่น ทำให้ด่านเกวียนถูกคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบ ทั้งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและจับจ่าย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกกลับบ้านและนักท่องเที่ยวที่อยู่ไกล ๆ มีความต้องการที่จะเลือกวันพักผ่อนกับครอบครัวในสถานที่พักผ่อนในวิถีชีวิต แบบท้องถิ่น ในวิถีชีวิตของคนด่านเกวียน ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ด่านเกวียนมีการจัดตั้งกลุ่มด่านเกวียนโฮมสเตย์ (DANKWIAN HOME STAY) ขึ้น

              ซึ่งจากเริ่มดำเนินการในครั้งแรก พัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัยได้ประสานมายังเทศบาลตำบลด่านเกวียนในการจัดหาบ้านพัก ให้แก่นักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลด่านเกวียนจึงจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจหาบ้านพักที่จะต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่จะมาพักประมาณ 146 คน และชาวบ้านก็ได้ส่งรายชื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก จำนวน 38 หลัง พักได้ประมาณหลังละ 4 - 6 คน และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มด่านเกวียนโฮมสเตย์ (DANKWIAN HOME STAY) และต่อมาสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องโฮมสเตย์ ขึ้น

              การอบรมเกี่ยวกับเรื่องโฮมสเตย์ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของชาวบ้านด่านเกวียนที่จะรับนักท่องเที่ยวให้พักค้างคืนที่ บ้าน หลังจากการอบรมและในเดือนกันยายน 2548 ก็มีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดราชบุรี จำนวน 94 คน มาพักเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบ เป็นครั้งที่ 2 แต่เนื่องจากชาวบ้านเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายกับการรอคอย สาเหตุเกิดจากชาวบ้านเริ่มเบื่อหน่ายกับการรอคอยเพราะนักท่องเที่ยวนาน ๆ ครั้ง ถึงจะมาพักทำให้หาย ๆ บ้าน ต้องถอนชื่อออกจากกลุ่มโฮมสเตย์ ปัจจุบันมีบ้านที่เปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่จำนวน 13 หลัง และมีสมาชิกจำนวน 24 คน

              เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้จัดประชุมสัมมนาของกลุ่มโฮมสเตย์ทั่ว ประเทศที่ด่านเกวียน ทำให้ทางสมาชิกกลุ่มด่านเกวียนโฮมสเตย์ได้รับความรู้หลายอย่างจากเพื่อนโฮม สเตย์จากที่อื่น ๆ และมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น