หมู่บ้าน/ชุมชน

 


        ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน

            ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน มีจำนวน 16 ชุมชน ประกอบด้วยที่

ชื่อชุมชน
จำนวนคณะกรรมการชุมชน(คน)
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
1
 ด่านเกวียน
9
 ม.1 ด่านเกวียน
2
 รัฐราษฎร์พัฒนา
9
 ม.4 ต.ท่าอ่าง
3
 ด่านกลาง
9
 ม.1 ด่านเกวียน
4
 ท่าอ่างทอง
9
 ม.6 ท่าอ่าง
5
 โพธิ์ทอง
9
 ม.2 ต.ด่านเกวียน
6
 ประชาธิปไตย
9
 ม.3 ม.6 ต.ท่าอ่าง
7
 ท่าอ่างพัฒนา
9
 ม.3 ต.ท่าอ่าง
8
 อิฐมอญ
9
 ม.2 ด่านเกวียน
9
 บ้านใหม่หนองขาม
9
 ม.8 ต.ด่านเกวียน
10
 พิกุลทอง
9
 ม.4 ต.ท่าอ่าง
11
 ด่านชัย
9
 ม.7 ด่านเกวียน
12
 หนองกระโดน
9
 ม.3 ต.ด่านเกวียน
13
 ท่าอ่างสามัคคี
9
 ม.3 ต.ท่าอ่าง
14
 หนองสระธาร
9
 ม.10 ต.ด่านเกวียน
15
 ริมมูล
9
 ม.1 ต.ด่านเกวียน
16
 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
9
 ม.3 ต.ด่านเกวียน