รายงานเรื่องร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานเรื่องร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟและฝุ่น

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

10 พ.ค. 65 49