ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

22 ก.พ. 65 42