ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายรวย ปิดกระโทก ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชนท่าอ่างพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

18 ต.ค. 66 271