ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

15 ม.ค. 67 143