ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

1 มี.ค. 67 151