ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหนองกระโดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

7 ม.ค. 62 33