ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 20 จุด พร้อมศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ประจำศูนย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

5 ก.ย. 62 45