ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบ้านนายแดง เปลี่ยนกระโทก ถึงบ้านนายกิตติ ฉิมโพธิ์กลาง (ชุมชนหนองกระโดน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

25 ส.ค. 63 56