ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างฯในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

19 เม.ย. 67 87